Ozore – zobrazovač výpisov pre multi-level marketing (MLM)

Úvod Funkcie Download História Kontakt

Ozore – zobrazovač výpisov pre MLM


© 2001 – 2006 Ing. Miroslav Ďurčík

Čo je to OZORE ?


Program OZORE vznikol z dôvodu potreby spracovať archivované výpisy stromovej štruktúry stromu distributérov jednej MLM kozmetickej firmy. Výpisy zasielané najprv poštou v papierovej forme, neskôr elektronickou poštou poskytovali úplný prehľad o stave stromu dílerov, avšak neumožňovali ďalšie spracovanie, získavanie štatistických informácií z viacerých výpisov, porovnávanie výpisov, vyhodnocovanie aktivity obchodných poradcov v čase.

Na začiatku bolo možné len staticky prezerať stromovú štruktúru, neskôr postupom času stále pribúdali nové funkcie a možnosti, narastal výkon a rýchlosť programu. Nakoľko program zobrazuje a vyhodnocuje údaje len zo spracovaných výpisov, výsledok nemusí byť vždy presný. Najpesnejšie hodnoty dosahuje pri pravidelnom - dennom spracovaní nového výpisu.

Podporované sú výpisy týchto firiem:

Program je šírený ako SHAREWARE . To znamená, že program môžete zadarmo stiahnuť, nainštalovať a využívať po dobu 35 dní na skúšku. Po uplynutí tejto skúšobnej doby ak sa Vám program zapáči a budete ho chcieť naďalej využívať, musíte sa zaregistrovať. Pre registračný poplatok ako aj spôsob platby kontaktujte prosím autora na adrese ozore@durcik.sk . Registráciou podporíte ďalší vývoj a zlepšenie programu. Program je nezávislým projektom autora, firmy ktorých výpisy program dokáže spracovávať s ním nemajú nič spoločné, a preto ich prosím ohľadne tohoto programu nekontaktujte.

Najnovšiu verziu programu si môžete stiahnuť na stránke najnovšej verzie.
Pred inštaláciou si ale prosím prečítajte systémové požiadavky ako aj postup novej či ďalšej inštalácie.

Pokiaľ neviete ako s programom pracovať, prečítajte si všetky stránky tejto dokumentácie. Prvé zoznámenie sa s aplikáciou opisujú tieto stránky. Stránky obsahujú aj rôzne príručky k internému jazyku a formátu zápisu niektorých konfiguračných súborov.

A na záver, ak nerozumiete niektorému pojmu, môžete ho skúsiť nájsť na stránke slovníka použitých pojmov.

Veľa radosti a úspechov z práce s programom Ozore Vám praje autor

Ing. Miroslav Ďurčík

©2005,2006 Miroslav Ďurčík